Umíš jezdit na kole?

Hrát hru
Ukaž, jak jsi se naučil pravidla!
Hrát hru

Hřiště a výchova

Hřiště

V Libereckém kraji je celkem 10 dětských dopravních hřišť, která se dají rozdělit na "velká" a "malá".

Velká dopravní hřiště, mají vlastní zaměstnance, a probíhá tady výuka dopravní výchovy a praktické jízdy po DDH pro základní školy a ostatní zájemce. Velkým dopravním hřištěm je DDH v Liberci, v České Lípě, ve Frýdlantě, Jablonci nad Nisou, v Košťálově a v Turnově.

Malá dopravní hřiště, které fungují při základních školách a zpravidla je využívána pouze touto školou

Metodickým Dětským dopravním hřištěm v Libereckém kraji je:

Liberec

Další DDH v kraji:
Naše stránka na Facebooku
detail