Dětské dopravní hřiště v Liberci ve spolupráci s Občanským sdružením Romodrom pořádá 30.10.2012 Den bezpečnosti pro rodiče a děti z vyloučených lokalit na Liberecku. Akce se koná pod záštitou Libereckého kraje, za přispění náměstka hejtmana pro resort dopravy Martina Seppa a bude vedena libereckým Dětským dopravním hřištěm a Týmem silniční bezpečnosti Libereckého kraje.

Účastníci si mohou oživit pravidla silničního provozu. Pro děti je připraven pestrý program na stanovištích, kde se děti hravou formou seznámí s bezpečným chováním na silnici, na interaktivní tabuli mohou shlédnout nebezpečné situace a jejich prevenci. Za dobrého počasí je možné vyzkoušet pravidla silničního provozu přímo v praxi. Dětem budou k dispozici kola a odrážedla a za pomoci Týmu silniční bezpečnosti je možné vyzkoušet jízdu podle dopravních značek a světelné signalizace.

Malí účastníci budou odměněni reflexními vestičkami BESIPu a reflexními nálepkami od Libereckého kraje. Věříme, že se tato akce pozitivně projeví na chování dětí na silnici i mimo ni a bude mít dopad na nižší nehodovost ve vyloučených lokalitách na Liberecku.


zpět