Umíš jezdit na kole?

Hrát hru
Ukaž, jak jsi se naučil pravidla!
Hrát hru

Chodec

KDO je chodec?

Chodec je kdo jde po chodníku nebo po vozovce

Chodec je i ten, kdo:

  • tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík (o celkové šířce nepřevyšující 60 cm),
  • se pohybuje se na kolečkových bruslích, skateboardu, malé skládací koloběžce, dětském jízdním kole, lyžích nebo anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy,
  • vede jízdní kolo, psa a podobně.

chodci.jpg

Pravidla pro chodce

Chodník a stezka pro chodce

Jako chodec musíš užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.

Po chodníku se chodí vpravo.

Pokud pojedeš po chodníku nebo na stezce pro chodce na kolečkových bruslích, skateboardu, lyžích, nebo třeba povedeš kolo musíš se chovat tak, abys neohrozil ostatní chodce!

Když použiješ jako chodec stezku pro chodce a cyklisty označenou dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmíš ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

Kde není chodník

Kde není chodník se chodí vlevo (v protisměru jedoucích vozidel, tak abys je viděl přijíždět).

Při chůzi po krajnici nebo okraji vozovky mohou jít nejvýše 2 chodci vedle sebe! Po jednom za sebou se chodí hlavně:

  • tam, kde je hustý provoz, při míjení vozidel,
  • v blízkosti nebezpečných míst - zatáčky, zúžené vozovky, vrcholy stoupání, …
  • za snížené viditelnosti- ve tmě, za mlhy, deště...

Bezpečnější je vždy jít po jednom za sebou!

Používej jako chodec i cyklista reflexní materiály! Podívej se do sekce reflexní materiály.

Přecházení vozovky

Pokud je blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem (semafory), vyznačený přechod pro chodce (zebra), nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech.

ALE….Při přecházení po přechodu pro chodce NEPLATÍ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST CHODCE. Zákon ti říká, že jako chodec nesmíš vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Podívej se do sekce přecházení vozovky.

Chodec musí dát přednost tramvaji.

Naše stránka na Facebooku
detail