Umíš jezdit na kole?

Hrát hru
Ukaž, jak jsi se naučil pravidla!
Hrát hru

Cyklistická přilba

Ochrannou přilbu nasazenou a řádně připevněnou na hlavě musí mít při jízdě na kole každý cyklista mladší 18 let. To je povinnost, kterou ti ukládá zákon. (odkaz na: Zákon 361/2000 Sb. po změně provedené zákonem č.411/2005 Sb., platné od 1.7.2006: § 58, odst.1: "Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.")

PROČ je přilba důležitá?

Víš, že...

 • Cyklista jede rychlostí 15km/hod. a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá skoku po hlavě na beton z výšky jednoho metru.
 • Cyklista jede rychlostí 25 km/hod. a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná skoku z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.
 • Došlo ke kolizi cyklisty a auta.Kolo jelo rychlostí 15 km/hod. a auto 35 km/hod.. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50 km/hod. a odpovídá skoku z výše 10 m.

Téměř polovina zranění při pádu z kola je úraz hlavy. Následuje zranění paží a kolen (každé asi čtvrtina).

Hlava pády z kola nejvíce odnáší.

Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí přilbu, podstupují 19x menší riziko úmrtí než ti, kteří ji nepoužívají. S pomocí ochranných přileb lze předejít:

 • téměř úplně frakturám lebky,
 • z poloviny zranění měkkých částí hlavy a poškození mozku.

JAKOU přilbu by sis měl pořídit?

 • Při výběru a nákupu cyklistické přilby platí základní pravidlo: Ten kdo ji bude užívat si ji musí i vyzkoušet!
 • Každá cyklistická přilba musí mít certifikát ES přezkoušení typu, na základě tohoto certifikátu každou vyrobenou přilbu musí výrobce opatřit označením CE. Toto označení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ČSN EN 1078.

JAK přilbu nosit?

prilba.jpg

Základní pravidla pro správné nošení přilby jsou:

 • Přilbu musíš mít vždy zapnutou.
 • Při jízdě na kole je třeba vidět spodní okraj přilby na každé straně.
 • Přilba ti nesmí zakrývat uši. Dobře slyšet je při jízdě na kole životně důležité!
 • Mezi řemínky a bradu se můžeš zastrčit maximálně 2 prsty.
 • Správné nasazená přilba se ti při zatřepání hlavou nesesune.
 • Přilbu odlož při hrách na průlezkách a zařízeních dětského hřiště.
 • Vezmi si přilbu na každou jízdu na kole. I když pojedeš jenom kousek!

Bližší informace najdeš

Naše stránka na Facebooku
detail